Bóng đèn & dây dẫn sáng nội soi

bóng đèn cho máy xét nghiệm Call

bóng đèn cho máy xét nghiệm

BÓNG ĐÈN MÁY SINH HÓA , HUYẾT HỌC CÁC HÃNG
MINDRAY, ABX,OLYMPUS,BAYER,HITACHI,
NIHONKODEN…..

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56