Hãng Siemens

Cáp ECG tương thích Siemens Call

Cáp ECG tương thích Siemens

Cáp ECG tương thích với các Model sau: Draeger® MultiMed® Plus, MultiMed® Plus OR, and to Infinity M300 and Infinity M540 patient monitors.

Vui lòng gọi
Cáp ECG tương thích Siemens Call

Cáp ECG tương thích Siemens

Cáp ECG tương thích với các Model sau: Siemens Draeger SC5000, SC6000, SC7000, SC8000, SC9000.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56