Hãng BCI

NIBP tương thích với BCI Call

NIBP tương thích với BCI

NIBP tương thích với các Model sau: BCI (Older versions), Datascope (Older versions). Connects to BP04.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56