Máy điện tim

Tim giả dùng test máy điện tim Call

Tim giả dùng test máy điện tim

Mô phỏng tim
Pin Lithium,Thời lượng pin dài 60h liên tục

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56