Hãng Marquette

Cáp ECG tương thích Marquette Call

Cáp ECG tương thích Marquette

Cáp ECG tương thích với các Model sau: Dash 1000, Dash PRO 2000, Dash 2500, Dash PRO 3000, Dash PRO 4000, Dash 5000, Eagle Systems, MAC-Lab, Solar 3000, Solar 8000, Solar 9500, Aestiva/5, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500, Tram 600, Tram 800, Responder 2000, Responder 3000, Corometrics 120, GE® Vivid 7 Ultrasound, Datex-Ohmeda® E

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56