Máy xét nghiệm Elisa

Máy xét nghiệm Elisa Call

Máy xét nghiệm Elisa

Màn hình đồ họa LCD 8x21 với độ tương phản cao
Phần mềm PC của máy Convergys ELP 96X để kiểm soát việc đo lường và quản lý dữ liệu thông qua PC
Menu dễ sử dụng với giao diện phím mềm

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56