Hãng Kontron

Cảm biến SpO2 tương thích Kontron Call

Cảm biến SpO2 tương thích Kontron

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Kontron: 7138, 7840, 7845, 7137 Minimon Y 7337, Micromon, Supermon, Kolormon, Trakmon. Cáp 9-chân.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56