Hãng Criticare

Cảm biến SpO2 tương thích Criticare Call

Cảm biến SpO2 tương thích Criticare

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: CSI (Criticare Systems International) Scholar, Poet (602-3A), 1100, 2200, 500, 500A 501, 502 series, 503, 504, 504/P, 504O/P, 504US/P, 507, 507E/P/R, 507/S, 507SD, 5070/P, 508, 509, 581. Cáp 9 chân

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56