Bóp bóng giúp thở

Bóp bóng giúp thở người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh Call

Bóp bóng giúp thở người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh

Material: Silicone, PVC, PC Ventilation bag: 1500ml Pop-off: 60cmH2O

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56