Hãng Siemens

Cảm biến SpO2 tương thích Siemens Call

Cảm biến SpO2 tương thích Siemens

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Siemens Draeger: SC6002XL, 7000, SC8000, SC9000X, Infinity Vista and Infinity Delta.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56