Hãng MEK

Cảm biến SpO2 tương thích MEK Call

Cảm biến SpO2 tương thích MEK

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: MP 100, MP 110, MP 400, MP 500, MP 600, MP 1000; Votem VP-700, VP-1000, VP-1200. Cáp 9-chân.

Vui lòng gọi
Cảm biến SpO2 tương thích Biosys MEK Call

Cảm biến SpO2 tương thích Biosys MEK

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Biosys BPM300 và MEK MP 7000. Cáp 9-chân.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56