Hãng Simed

Cảm biến SpO2 tương thích Simed Call

Cảm biến SpO2 tương thích Simed

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Baxter : ASAT; SiMED: S-50, S-100 and S-100e.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56