Hãng Air Shields

Cảm biến SpO2 tương thích Air Shields Call

Cảm biến SpO2 tương thích Air Shields

Cảm biến Spo2 này tương thích với màn hình monitor theo dõi bệnh nhân. Nó kết nối được với các monitor sau đây: S & W (Diascope G2) theo dõi, Diascope 1, 2 và 3. Cáp 9-chân

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56