Máy phân tích điện giải

Máy phân tích điện giải bán tự động Call

Máy phân tích điện giải bán tự động

Màn hình chấm cảm ứng LCD 128 x 64
Dễ sử dụng với giao diện phím mềm
Bộ lưu trữ dữ liệu lớn, lưu được 250 kết quả

Vui lòng gọi
Máy phân tích điện giải tự động Call

Máy phân tích điện giải tự động

Máy thực hiện 60 thử nghiệm/ giờ. Màn hình chấm cảm ứng LCD 240 x 128

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56