Hãng BCI

Cảm biến SpO2 tương thích BCI Call

Cảm biến SpO2 tương thích BCI

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Biocare BM-9000S

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56