Hãng Datex Ohmeda

Cảm biến SpO2 tương thích Datex-Ohmeda Call

Cảm biến SpO2 tương thích Datex-Ohmeda

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Datex-Ohmeda®: 3700, 3710, 3740, 3770, 3775, 3800, 4700, 5250 RGM, OxiCap, Biox 3740, Biox 3760, Rascal II, Datex-Ohmeda® TuffSat® 3775, 37xx Series, 3800, 3900, 3900P, 4700 and 5250 respiratory gas monitors Cardiocap/5 with N-XOSAT option, S/5, AS/3, CS/3 Modular Monitors with M-OSAT module, Modulus CD; GE® 7000 Series, Corometrics 511, TRAM A.R., OXY-W4-H, TRAM Modular x00S

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56