Hãng Invivo

Cảm biến SpO2 tương thích Invivo (Nellcor ®) Call

Cảm biến SpO2 tương thích Invivo (Nellcor ®)

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: 4500, 4500 Plus, Millenia, Omega 1445, Omni-Trak TVS, Sat Scout. Cáp 9-chân

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56