Hãng Philips

Cảm biến SpO2 tương thích Philips Call

Cảm biến SpO2 tương thích Philips

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: Viridia 24C, C1, C3, M3, M4, MP20, MP30, MP40, MP50, M1191A, MP70, MP80, VM4, VM6, VM8, HeartStart MRx and SureSigns VS2, VS3.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56