Máy đo tốc độ lắng máu

Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 20 Call

Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 20

Có 4 model: Convergys@ ESR 10S, Convergys@ ESR 10, Convergys@ ESR 20, Convergys@ ESR 100

Vui lòng gọi
Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 10s Call

Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 10s

Có 4 model: Convergys@ ESR 10S, Convergys@ ESR 10, Convergys@ ESR 20, Convergys@ ESR 100

Vui lòng gọi
Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 10 Call

Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 10

Convergys ESR 10 là máy phân tích lắng máu tự động cho kết quả nhanh, tự động bù nhiệt độ, bảng điều chỉnh chất lượng, bộ trộn và bộ quét mã vạch tùy chọn. Máy có thể lưu trữ 500 kết quả bệnh nhân

Vui lòng gọi
Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 100 Call

Máy đo tốc độ lắng máu Convergys@ ESR 100

Có 4 model: Convergys@ ESR 10S, Convergys@ ESR 10, Convergys@ ESR 20, Convergys@ ESR 100

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56