Hãng Nihon Kohden

Cảm biến SpO2 tương thích Nihon Kohden Call

Cảm biến SpO2 tương thích Nihon Kohden

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây:Nihon Kohden BSM-2300 Life Scope I, BSM-2301, MSM 2301K, 2303 Life Scope I, 2303K, BSM 2350 Life Scope L, BSM-2351, 2353 Life Scope L, BSM-4100 Life Scope P, BSM 4101, 4103 TL-101T, 4111, 4113 Life Scope P, BSM-5100 Life Scope A, BSM-5105, 5135 Life Scope A, Life Scope TR, BSM-6000 series, BSM-6301K, BSM-6501K, BSM-6701K, BSM-9510 Life Scope M, BSM-9800 Life Scope S, Oxipal P2

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56