Hãng S&W Arterma

Cáp ECG tương thích S&W Arterma Call

Cáp ECG tương thích S&W Arterma

Cáp ECG tương thích với các Model sau: S&W Artema: 8000, Diascope 1, Diascope 2, Diascope NT, Athena, Cardio Aid 200; Air Shields monitors.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56