Hãng Schiller

Cảm biến SpO2 tương thích Schiller Call

Cảm biến SpO2 tương thích Schiller

Cảm biến này kết nối trực tiếp với màn monitor theo dõi bệnh nhân. Nó làm tương thích với các màn hình bệnh nhân sau đây: TM7, Argus Pro, Argus LCM

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56