Hãng Physio Control

NIBP tương thích với Physio control Call

NIBP tương thích với Physio control

NIBP tương thích với các Model sau: Physio Control Lifepak 12 and Lifepak 20.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56