Dây thở

Dây thở dùng trong máy gây mê, giúp thở Call

Dây thở dùng trong máy gây mê, giúp thở

Chúng tôi có nhiều loại dây phù hợp cho nhiều loại máy thở, hãy liên hệ để được tư vấn

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56