Hãng GE

Cáp EKG tương thích với GE Call

Cáp EKG tương thích với GE

Cáp EKG tương thích với các Model sau: GE® Marquette® Eagle, Solar, Dash, MAC Lab, Cath Lab and Datex-Ohmeda® E Prestin module.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56