Hãng Infinium

NIBP tương thích với Infinium Call

NIBP tương thích với Infinium

NIBP tương thích với các Model sau: Infinium monitors Omni 2 and Omni 3.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56